ul. Prądzyńskiego 12 | kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl | 29 764-58-16

OFERTA

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:30 – 17:00. Zlokalizowane jest w centrum miasta – Osiedle Śródmieście. Mieści się w wolno stojącym, zmodernizowanym, dużym budynku. Sale i pomieszczenia przedszkolne dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci. Atutem jest duży ogród, bogaty w zieleń.

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dzieciom, rodzicom, nauczycielom, tworzącym optymalne warunki do założeń współczesnej edukacji.

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo swoich wychowanków. Ukierunkowujemy rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Wyposażamy wychowanków  w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i życzliwości. Prowadzimy ścisłą współpracę z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania.  Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

W naszym przedszkolu organizujemy m.in.:

WYCIECZKI

oferta-01-a oferta-01-b oferta-02_a oferta-02_b

ZAWODY SPORTOWE

oferta-03_a oferta-03_b

SPOTKANIA Z ABSOLWENTAMI PRZEDSZKOLA I NIEZWYKŁYMI GOŚĆMI

oferta-04-a oferta-05 oferta-06_a oferta-07_a oferta-07_b oferta-08_b oferta-08_a

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY PRZEDSZKOLNE

oferta-09 oferta-12  oferta-10 oferta-11

ORGANIZUJEMY I BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSACH, FESTIWALACH

oferta-13 oferta-14 oferta-15

ORGANIZUJEMY I BIERZEMY UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

oferta-16 oferta-17 oferta-18 oferta-19