ul. Prądzyńskiego 12 | kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl | 29 764-58-16

PROJEKT UNIJNY “PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ MIASTA OSTROŁĘKI” (RPMA.10.01.04-14-A648/18)

“PROGRAM ROZWOJU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ MIASTA OSTROŁĘKI” (RPMA.10.01.04-14-A648/18)

Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce realizuje projekt unijny pod nazwą “Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (RPMA.10.01.04-14-A648/18).

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Ostrołęka. W ramach projektu w naszym przedszkolu utworzono 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.

Dzięki uczestnictwu w projekcie dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami prowadzone są zajęcia dodatkowe: terapia logopedyczna, zajęcia psycho-ruchowe, rytmika oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

Dodatkowo jeden z naszych nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie Terapii Pedagogicznej.

Zakres Projektu obejmuje realizację następujących działań:

  • Do realizacji projektu zatrudniono dwóch nauczycieli wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedę, nauczyciela zajęć rytmicznych oraz pracowników obsługi (pomoc kuchenna, pracownik obsługi).
  • Projekt zakłada adaptację niewykorzystanych pomieszczeń i utworzenie nowoczesnej sali dydaktycznej i łazienki.
  • Zakup wyposażenia, narzędzi TIK i innych pomocy dydaktycznych.
  • Odnowiona zostanie również szatnia, na parterze powstaje dodatkowa łazienka, a budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: od 03.2020 do 08.2021