ul. Prądzyńskiego 12 | kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl | 29 764-58-16

NASZA MISJA

Przedszkole Miejskie Nr 8 Kraina Radości jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Nasza praca ukierunkowana jest na dzieci, ich potrzeby, wszechstronny i harmonijny rozwój zgodny z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. W przedszkolu diagnozowane są umiejętności oraz wyrównywane szansy edukacyjne wszystkich dzieci. Wychowankowie, którzy potrzebują pomocy otrzymają ją od dobrze przygotowanej, wykwalifikowanej kadry. Dziecko opuszczające przedszkole jest twórcze, nastawione na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Gotowe do podjęcia nauki w szkole. Ofertę edukacyjną tworzymy tak, aby stwarzać dzieciom warunki do rozwijania  umiejętności myślenia i twórczego działania, samodzielności, nabywania nowych wiadomości i umiejętności. W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka. Organizowane są różnorodne i atrakcyjne zajęcia. Wychowujemy w duchu wartości moralnych i patriotycznych. Kultywujemy tradycje związane ze świętami rodzinnymi. Kształtujemy postawy prozdrowotne i proekologiczne. Sprzyjamy osiągnięciu przez dzieci postawy twórczej, ciekawej świata. Umożliwiamy dzieciom rozwijanie i prezentowanie swoich umiejętności i talentów poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, olimpiadach sportowych. Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.