ul. Prądzyńskiego 12 | kontakt@pm8.ostroleka.edu.pl | 29 764-58-16

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – REALIZACJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W roku szkolnym 2022/2023 w naszym przedszkolu, realizowany jest Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”. Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. W ramach programu w grupach ,,Żabki’, ,,Słoneczka”, ,,Motylki”  oraz ,, Biedronki” zrealizowaliśmy następujące tematy:

„Co i dlaczego dymi?”

„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”

„Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”

„Jak unikać dymu papierosowego?”.

Na pierwszych zajęciach dzieci udały się  na spacer po ulicach Ostrołęki. Podczas wycieczki bacznie obserwowały różne rodzaje dymów. Przedszkolaki rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu. Po powrocie do przedszkola odbyła się rozmowa mająca na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów. Podczas realizacji programu dzieci wykonały wiele ciekawych zadań, m.in.:

– wykonały prace plastyczne pod hasłem „Różne rodzaje dymów”;

– wykonały plakat promujący akcję „Czyste Powietrze wokół nas|”;

– oglądały prezentację multimedialną ,,Smog czy smok”;

– rysowały dymowego stworka;

– rozwiązywały  zagadki sensoryczne nt. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”;

-prowadzono rozmowy nt. „Dlaczego dymią papierosy, samochody, fabryki, kominy domów?”

– wykonały grupowy plakat ,,Mamo, tato nie pal”;

– wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróży pociągiem do wujka;

– nauczyły się piosenki o Dinusiu;

– kolorowały kolorowanki Dinusia;

– odbyła się rozmowa na temat „Jak unikać dymu papierosowego?”;

 poznały znak „Zakaz palenia”;

–  rysowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”;

– odszukiwały na sali znaczki z zakazem palenia;

– rysowały znaczki, które symbolizują  to, że nie lubią dymu papierosowego;

– zrobiły papierowe domki z kominami.

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego w najmłodszym wieku stanowi ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania

świadomych postaw  antytytoniowych u dzieci przedszkolnych.